Hosting infraštruktúry

Image
Prenajímame výkon pre vašu infraštruktúru na našich systémoch, ktoré máme uložené v datacentrách v Bratislave, v Digitalis a VNET SHC3. Prenájom infraštruktúry pre vás ponúka škálovateľné riešenie. Nemusíte sa viac báť ako dlho vydrží váš súčasný server. Nemusíte plánovať dlhodobo dopredu pri budovaní IT štruktúry. Vždy využijete len toľko prostriedkov, koľko potrebujete.

Čo vám hosting vašej infraštruktúry u nás prinesie?

         Správu a denné zálohovanie

        Možnosť prenájmu licencií Microsoft

        Cenovo efektívny server a doplnkové služby

        Široký výber OS (Windows, Ubuntu, CentOS…)

         SSD disky pre optimálny výkon a rýchlu odozvu servera

         Jednoduché rozšírenie funkcionality (možnosť pripojiť sieťový NAS alebo lokálne úložisko)

         Vzdialená správa

         Žiadne investície do nákupu hardwaru